Nazwa projektu: „Budowa obiektu Centrum Rozwoju i Pasji w Lewinie Brzeskim przez Reh-art Barbara Janek w celu świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz alternatywnej opieki nad dziećmi do lat 6” Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.01.02-16-0001/19-00

Cel projektu: Budowa obiektu w Lewinie Brzeskim oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz alternatywnej opieki nad dziećmi do lat 6 . Stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzicom, miejsca w którym każde dziecko jest bezpieczne, akceptowane, kochane i otoczone ciepłą, serdeczną atmosferą.

Planowane efekty: Rozwój usług opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia zaspokojenia zapotrzebowania na nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat oraz alternatywnej opieki dla dzieci do lat 6 na terenie gminy Lewin Brzeski, poprawy dostępności do miejsc specjalistycznej opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat oraz alternatywnej opieki dla dzieci do lat 6 docelowo na terenie województwa opolskiego. Skrócenie okresu czasowej dezaktywizacji opiekunów (urlop macierzyński, urlop wychowawczy lub rezygnacja z pracy), jak również na zmniejszenie zapotrzebowania na alternatywne formy opieki takie jak opieka w rodzinie np. dziadkowie czy też zatrudnienie opiekunki lub opiekuna.

 

Całkowita wartość projektu: 4 102 107,94 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 887 792,32 PLN